Elállási jog

Mulasztási  (VII. Pont) vagy más fontos ok, például az ügyfél csődje vagy eszközhiány miatt elutasított csőd esetén, valamint az ügyfél általi fizetésképtelenség esetén felmondhatjuk a szerződést, feltéve, hogy mindkét fél még nem teljesítette teljes mértékben. A szerződéstől való elállás esetén az ügyfél hibája vagyunk, hogy átalányösszegű kompenzációt kérjen a bruttó számla összegének 15% -áért, vagy hogy ténylegesen elszenvedett károkat viseljen. Ha az ügyfél nem teljesíti a fizetést, akkor mentesülünk minden további teljesítési és szállítási kötelezettség alól, és jogosultak vagyunk visszatartani a fennmaradó szállításokat vagy szolgáltatásokat, valamint előzetes kifizetéseket vagy garanciákat kérni, vagy az ésszerű türelmi idő meghatározása után kilépni a szerződésből. Ha az ügyfél - anélkül, hogy erre jogosult volna - kilép a szerződéstől vagy kéri annak felmondását, választhatunk, hogy ragaszkodunk-e a szerződés teljesítéséhez, vagy beleegyezünk a szerződés felmondásához; utóbbi esetben az ügyfél köteles választásunk szerint átalányösszegű kompenzációt választani

A bruttó számla összegének 15%-át vagy a ténylegesen elszenvedett kárt kifizetni

Távolsági szerződések esetén (a Fogyasztóvédelmi törvény 5a. §-a) a fogyasztó 7 munkanapon belül visszavonhatja a szerződést, a szombatot nem számítva munkanapnak. Ez az időszak azon a napon kezdődik, amikor az áruk megérkeznek a fogyasztóhoz, vagy szolgáltatások esetében a szerződés megkötésének napján. Elegendő ezen időn belül elküldeni a lemondási értesítést. Ha a fogyasztó e rendelkezésnek megfelelõen eláll a szerzõdésbõl, akkor viseli az áruk visszaküldésének költségeit; ha kölcsön került szerződésre, akkor az aláírások hitelesítésének és a kölcsön odaítélésének költségeit is meg kell térítenie.  A visszavonás nem lehetséges olyan szolgáltatások esetében, amelyek teljesítése a megállapodás megkötésétől számított 7 munkanapon belül kezdődik.

 

Visszaküldési cím Ausztriában:

ATBM Handelgesellschaft m.b.H.

Untere Ortsstrasse 25

A-2481 Achau

AUSZTRIA

 

Visszatérési cím Magyarország:

Timea Hadarits / ATBM Handelgesellschaft m.b.H.

Vorosmarty 15

9431, Fertod

Magyarország

 

Visszatérési cím Németország:

ATBM Handelsgesellschaft m.b.H. GmbH

110148 / LogoiX

Wasserburger Str.50a

83395 Freilassing

Németország

Utoljára megtekintett